סדנת הכנת קופת צדקה

 מה בסדנה:
בסדנה ילמדו המשתתפים על חשיבות מצוות הצדקה וסגולותיה הנפלאות. ישמעו סיפורים על מעשי הצדקה שעשו אבותינו במשך הדורות ועל ההצלה שמצווה זו גורמת. כל משתתף יקבל קופה אישית שאותה יבנה בעצמו יצבע ויקשט אותה עד לקבלת קופת צדקה יפה ומהודרת לקיים בה את מצוות הצדקה החשובה.

 משך הסדנה: 50 דקות.

גילאים: מגיל 6 ומעלה.